Komunikace

 • bourání, likvidace vč. odvozu na skládku
 • následná rekonstrukce, oprava
 • zřízení nových komunikací (zpevněné zemní cesty,
  živičné povrchy)
 • zřizování a údržba příkopů krajnic, svodnic, atd.

Chodníky a odstavné plochy

 • bourání, likvidace vč. odvozu na skládku
 • následná rekonstrukce, oprava
 • zřízení nových, atd.

Opěrné stěny

 • bourání, likvidace vč. odvozu na skládku
 • následná rekonstrukce, oprava
 • zřízení nových (drátokoše, opěrné stěny z
  opracovaného kamene, atd.

Mosty

 • oprava, údržba a výstavba nových mostů

 

Úpravy toků

 • zpevňování břehů
 • zřizování balvanitých skluzů
 • opravy přelivných bran, atd.

Studánky

 • oprava, rekonstrukce a výstavba nových

Propusti a horské vpusti

 • bourání, likvidace vč. odvozu na skládku
 • následná rekonstrukce, oprava
 • zřízení nových (provádíme z různých materiálů
  na žádost investora), atd.

Další činnosti firmy

 • doprava materiálů auty
  (k dispozici Tatry - solo i soupravy, Avie aj.)
 • pracovní stroje (válec, grader, kolové rypadla, aj.)
 • dále provádíme ochranné postřiky (likvidace křídlatky),
  odstraňování ruderálních porostů, výkopy pro inženýrské sítě, zřizování dětských hřišť, atd.